1. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29. lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
  2. Organizatorem konkursu jest redakcja portalu smakiwroclawia.pl
  3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która wypełni formularz konkursowy.
  4. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez wypełnienie wszystkich pól formularza konkursowego.
  5. Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie w danym konkursie.
  6. Spośród osób, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe zostaną wyłonieni zwycięzcy.
  7. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną.
  8. Serwis smakiwroclawia.pl ponosi odpowiedzialność za organizację konkursu i treść konkursu.
  9. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
  10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie newslettera serwisu smakiwroclawia.pl.